Domniemanie

… to usankcjonowane przez prawo przypuszczenie.
Co od dogmatu je odróżnia i praktyczne ma znaczenie,
teoretycznie możliwym jest jego obalenie.

Art. 231 kodeksu postępowania cywilnego: Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).
Art. 234 k.p.c. Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

niepOWażne Hasła:

 • A (1)
 • B (2)
 • C (2)
 • D (2)
 • E (1)
 • G (1)
 • I (1)
 • K (2)
 • N (3)
 • O (2)
 • P (2)
 • R (1)
 • S (1)
 • U (2)
 • W (2)
 • Z (1)