Dodaj hasło!

Aspirujemy do miana Ogromnie Wielkiej Encyklopedii Prawa”.

Na razie mamy ~11 haseł, czyli mniej niż liter w alfabecie – co jest absolutnie niepoważne jak na encyklopedię.

Pomóż nam to zmienić!

Masz pomysł na nowe niepoważne hasło? Wpis jest rymowany? Chcesz się nim podzielić ze Światem?

Świetnie!

Napisz do nas za pośrednictwem poniższego formularza!
Przed wysyłką uważnie zapoznaj się z treścią oświadczenia, akurat ono jest całkiem na poważnie :

  Klauzula warunkująca publikację wpisu:

  Oświadczam i wyrażam zgodę na co następuje:
  1) Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem w/w dzieła i służą mi względem niego wszelkie autorskie majątkowe i osobiste prawa, 
  2) nieodpłatnie udzielam właścicielowi portalu www.oweprawo.pl (Kancelaria Radcowska Michał Podolec) nieodwołalną, niewyłączną, nieograniczoną w czasie ni w miejscu licencję do w/w utworu, uprawniając w/w do korzystania z utworu na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie wytwarzania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy, najmu oryginału lub egzemplarzy, publicznego udostępniania, wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia, nadawania, reemitowania, wprowadzania do sieci Internet, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (bez zgody uprawnionego), tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek zmian
  3) upoważniam administratora portalu oweprawo.pl (Michał Podolec) do korzystania w moim imieniu z autorskich praw osobistych, a w szczególności do zadecydowania o pierwszej publikacji utworu, nadania mu określonej formy zgodnej z linią wydawniczą portalu i okraszenia go dowolnie wybraną grafiką, zobowiązując się także że nie będę samodzielnie wykonywał tych praw,
  4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby publikacji w/w utworu. Jednocześnie potwierdzam że poinformowano mnie że administratorem moich danych osobowych będzie: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl i służy mi prawo dostępu i poprawiania moich danych, a także domagania się usunięcia moich danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. Potwierdzam także, że zapoznałem/łam się z polityką prywatności dostępną w zakładce Nota prawna.

  Zastrzegamy że:
  • opublikujemy tylko wybrane, niepoważne wpisy,
  • przeczytamy każdy przesłany nam rym, ale niekoniecznie z dnia na dzień,
  • nie możemy i nie będziemy publikować wpisów naruszających prawo, godzących w dobra osobiste osób trzecich lub naruszające ich prawa autorskie.

  niepOWażne Hasła:

  • A (1)
  • B (2)
  • C (2)
  • D (2)
  • E (1)
  • G (1)
  • I (1)
  • K (2)
  • N (3)
  • O (2)
  • P (2)
  • R (1)
  • S (1)
  • U (2)
  • W (2)
  • Z (1)