Nota prawna

Zawartość witryny:

 1. nie stanowi źródła prawa,
 2. ni substytutu porady prawnej,
 3. podlega ochronie prawa autorskiego.

 

Polityka cookies:

 1. witryna korzysta z cookies, tj. plików zapisywanych na dysku użytkownika,
 2. cookies służy m.in. do monitorowania Twojej aktywności w Internecie na danej stronie,
 3. jeśli nie podobają Ci się cookies i ich funkcjonalności, w swojej przeglądarce możesz wyłączyć ich obsługiwanie.

Regulamin witryny:

 1. Strona internetowa www.oeweprawo.pl, zwana dalej jako Strona, prowadzona jest przez Michała Podolca, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, email: kancelaria@krmp.pl, tel.: 606897739, zwanego dalej jako Kancelaria.
 2. Informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła informacji o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady lub opinii prawnej. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu prawnego. W celu uzyskania konkretnej i prawidłowej porady prawnej, koniecznym jest zwrócenie się o indywidualną poradę prawną.
 3. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Kancelaria nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego do tej treści na Stronie. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Kancelarii. Umieszczenie przez Kancelarię treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.
 4. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Kancelarię do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.
 5. Strona, korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  a. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  b. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  c. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  d. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 6. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez Google zawarte są m.in. pod linkami:
  a. https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
  b. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 7. Strona zawiera linki do serwisów zewnętrznych (m.in. Facebook, Google+, Zumi, Cylex itd.), które samodzielnie określają własne polityki prywatności i regulaminy korzystania z tych serwisów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść tych dokumentów, ani zachowanie tych podmiotów.
 8. Strona może korzystać z plików cookies. Pliki te, są zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę. W plikach tych zapisywana jest historia przeglądania strony. Korzystając ze Strony, osoba odwiedzająca stronę godzi się na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami konkretnej przeglądarki internetowej. W przypadku większości przeglądarek internetowych, istnieje możliwość zablokowania korzystania przez strony internetowe z tzw. cookies.
 9. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności strony (np. dodawanie komentarzy) może wiązać się z udostępnieniem pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, email. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych, z chwilą ich przekazania Kancelarii, jest Michał Podolec, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków. Dane te, gromadzone są na serwerze, do którego dostęp zabezpieczony jest hasłem.
 10. Osoba, która przekaże Kancelarii swe dane osobowe, ma w każdym czasie prawo uzyskać dostęp i wgląd do treści tych danych, oraz domagać się ich poprawienia lub usunięcia, w zakresie i z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o radcach prawnych.
 11. Dostęp do danych osobowych posiada Kancelaria, a niekiedy także jej pracownicy i podwykonawcy. Każda z tych osób obowiązana jest zachować te dane w tajemnicy. W zależności od charakteru danego zlecenia, dostęp do określonych danych osobowych mogą uzyskać osoby trzecie (sądy, organy administracji, adresaci korespondencji itd.).
 12. Niniejszy regulamin i polityka prywatności mogą zostać zmienione w każdym czasie przez Kancelarię, poprzez publikację na Stronie nowej treści tego dokumentu. Zmiany te dotyczą odwiedzin Strony dokonanych po dniu publikacji nowego brzmienia regulaminu i polityki prywatności na Stronie. Zmiana regulaminu nie wymaga indywidualnego powiadomienia odwiedzających Stronę.

niepOWażne Hasła:

 • A (1)
 • B (2)
 • C (2)
 • D (2)
 • E (1)
 • G (1)
 • I (1)
 • K (2)
 • N (3)
 • O (2)
 • P (2)
 • R (1)
 • S (1)
 • U (2)
 • W (2)
 • Z (1)